Ošetření kořenových kanálků

Endodoncie ( ošetření koř.kanálku ) je mechanické a chemické ošetření infikovaného koř.kanálku a jeho následné plnění hermetickou ( nepropustnou ) výplní 

Ošetřeni koř.kanálku:

A) Mechanické: vyčištění a vytvarování koř.kanálků pomocí ručních nebo strojem poháněných nástrojů

Ruční: rozšíření a vytvarování koř.kanálku pomocí ručních postupně se rozšiřujících nástrojů 

• umožňuje ošetření tenkých i širokých koř.kanálků
• vhodné pro počínající sondáž a zprůchodnění koř.kanálku
 
• delší doba ošetření 
• ztráta citu v prstech při dlouhém zákroku (nebezpečí zalomení koř.nástroje )
• nebezpečí asymetrického ošetření koř.kanálku a následně jeho obtížné plnění 
 
Strojové: rozšiření a vytvarování koř.kanálku pomocí strojem poháněných, postupně se rozšiřujících nástrojů 
 
• kratší délka ošetření
• symetrické ošetření koř.kanálku
• možnost nastavení funkce kontrolující pohyb nástroje v koř.kanálku ( snižuje nebezpečí zalomení nástroje ) 
 
• lze ošetřit pouze tenké a středně široké koř.kanálky 
 
Doporučení: ideální je kombinace ručních nástrojů vhodných k sondáží a počínajícímu ošetření koř.kanálků a následné rozšiření a tvarování kanálků pomocí strojových nástrojů
 
B) Chemické: dezinfekční výplachy - prostředky zajišťující odstranění zbytku tkání a bakterií během čištění koř.kanálků + dezinfekci koř.kanálků

 

Plnění koř.kanálku:

zaplnění koř.kanálků pomocí gumového ( gutaperčového - GTP ) čepu a pasty ( sealeru ), která umožňuje pevné spojení mezi čepem a stěnou koř.kanálků 

Metody:

centrálním čepem: zaplněni koř.kanálku pomocí pouze 1 gutaperčového čepu a sealeru

• hrazeno zdravotní pojišťovnou

• velký podíl sealeru může vést ke vzniku porozit a netěsností
• absence pomocných čepů může vést ke vzniku netěsností v místech, kde jsou nerovnosti stěn koř.kanálku
 

Doporučení: vhodná pouze u rovných  koř.kanálků, které mají kruhový průměr ( u oválných zůstávají nezaplněné místa )

laterální kondenzace: zaplnění koř.kanálku pomocí několika gutaperčových čepů

• zavedení více GTP čepů umožňuje těsné zaplnění koř.kanálku i v místech, kde jsou nerovnosti v jeho stěně
• potřebuje menší množství sealeru, který by mohl ve velkém množství vést ke vzniku porozit a netěsností
 
• nebezpečí prasknutí kořene při velkém tlaku během plněni
 

Doporučení: vhodná pro rovné i zahnuté koř.kanálky ( kruhové i oválné ). Neumožňuje zaplnění postranních koř.kanálků

vertikální kondenzace: zaplněni koř.kanálku pomocí rozehřáté a následně kondenzované ( natlačené ) gutaperči s malým množstvím sealeru

• umožňuje zaplnění nerovnosti ve stěnách kanálku, vč.zaplněni bočních koř.kanálků
• potřebuje menší množství sealeru, který by mohl ve velkém množství vést ke vzniku porozit a netěsnos
 
• vyšší cena ošetření ( vyžaduje speciální přístroj na  plnění )
 

Doporučení:  nejkvalitnější metoda plněni koř.kanálku, která je indikovaná pro rovné i zahnuté koř.kanálky ( kruhové i oválné ). Umožňuje  zaplnění postrannich koř.kanálků.

Thermafill: jedná se o plastový zavaděč pokrytý gutaperčou, který se před zavedením do koř.kanálku nahřeje ve speciální přístroji

• potřebuje menší množství sealeru, který by mohl ve velkém množství vést ke vzniku porozit a netěsností
• umožňuje zaplněni nerovnosti ve stěnách kanálku – pouze u rovných kanálků !!!
 
• vyšší cena ošetření ( vyžaduje speciální zavaděče a přístroj )
• nebezpečí přetlačení guteparči přes konec koř.kanálku ( následná skusová bolest )
• obtížné odvrtání plastového zavaděče při potřebě zavést koř.nástavbu do kanálku ( nebezpečí provrtání kořene )
 

Doporučení: vhodná pouze u rovných koř.kanálků ( oproti metodě centrálního čepu umožňuje  zahřátá gutaperča přilnutí i k nerovnému povrchu )

DŮLEŽITÉ: vždy po ošetření koř.kanálku je nutné zhotovit kontrolní rentgenový snímek, na kterém má být zaplněný koř.kanálek až po konec ( tolerance je 0,5 – 3 mm od konce kořene ) + musí být homogenní ( bez tmavých bublin na rentgenovém snímku ).

Cena za definitivní ošetření 1 koř.kanálku : 800 – 4.000 Kč ( závisí na způsobu ošetření a plnění koř.kanálku, použití mikroskopu, časové náročnosti ošetření –atypické kanálky se ošetřují i výrazně déle )

 

POJMY: 

Koferdam: gumová blána izolující ošetřovaný zub od slin

bílé výplně – vyžadují suché pracovní pole, jinak dochází ke snížení vazby výplně k zubu, vznikají porozity ve výplni

endodoncie ( ošetření koř.kanálků ) - sliny obsahují bakterie, které by mohly reinfikovat koř.kanálek, suché koř.kanálky jsou důležité pro přilnutí pasty a gumových čepů ke stěnám koř.kanálku

cementace korunek a dalších protetických prací – sliny snižují vazbu cementu ( “lepidla” )

Ošetření pod mikroskopem:

• velmi ostrý 3D pohled umožňující zobrazení jak povrchových, tak hluboko uložených struktur zubu
“zviditelnění” struktur tenších než je lidský vlas ( optika umožňuje až 30-ti násobné zvětšení ), které lékař bez mikroskopu nevidí a jsou tak ošetřeny v podstatě “poslepu” za použití intuice nebo vůbec
• přímé LED osvětlení pracovního pole
• umožňuje maximálně šetrné ošetření, nejsou zbytečně poškozovány zdravé zubní tkáně
• použitelné pro všechny obory stomatologie, především endodoncie ( ošetření koř.kanálků ),
• kontrola preparace na korunky + dosedu korunek, bez kompromisní přesnost výplní, chirurugické zákroky
• zvýšení úspěšnosti z 60 % na 95 % ( lépe vidíme = lépe léčíme )
 
• ošetření bývá časově i finančně náročnější
 

MTA materiál: materiál sloužící k zaplnění hlubokých defektů nebo k ochraně zubní dřeně zubu

• zajišťuje dobré utěsnění před bakteriální invazí
• podporuje remineralizaci
• vytváří zásadité prostředí, které ničí bakterie
 
• nutná aplikace koferdamu a často i mikroskopu ( přesná aplikace materiálu )

 

APEXLOKÁTOR: přístroj sloužící ke změření délky koř.kanálku

• umožňuje změření délky koř.kanálku bez nutnosti RTG záření
• časová úspora ( trvá řádově vteřiny )
• možnost odhalení perforací ( provrtání ) koř.kanálku
• úspěšnost 80 – 90 %
 
• chyby měření vznikají při:
široce otevřeném konci koř.kanálku 
v případě, že koř.kanálek krvácí nebo nelze vysusit okolí ošetřovaného zubu

 

Nepřímé překrytí zubní dřeně:

Aplikace podložky ( MTA ) na dno hlubokých kazů, které zasahují do blízkosti zubní dřeně. Podporuje tvorbu zubní tkáně místo zubni dřeně a zabraňuje tak ve většině případů nutnosti ošetření koř.kanálků

 

Přímé překytí zubní dřeně: 

Aplikace podložky ( MTA ) na dno hlubokých kazů, které zasahují bodovitě do zubní dřeně. Podporuje tvorbu zubní tkáně místo zubní dřeně a snižuje tak pravděpodobnost ošetření koř.kanálků

 

Provizorní ošetření koř. kanálků:

Ošetření koř.kanálku pomocí nástrojů + aplikace pasty, která ničí bakterie

• umožňuje dezinfekci výrazně infikovaných koř.kanálků ( otok, skusová bolestivost )

• pokuď koř.kanálek nelze vysušit před definitivním plněni ( u výrazně infikovaného koř. kanálku )

• vhodné při akutním ošetření, kdy je lékař limitován časem ( trvá přibližně 30 min.  )

• vhodné, jestliže pacient není schopen v blízké době podstoupit definitivní ošetření ( provizorní výplň lze ponechat až 6 týdnů, poté se zcela rozpustí )

 

KOMPLIKACE PŘI OŠETŘENÍ KOŘENOVÝCH KANÁLKŮ:

Zalomení nástroje: nejčastější komplikace.

Řešení:

• odstranění nástroje pod mikroskopem

• resekce koř.hrotu ( chirurgické odstraněni konce koř.kanálku se zalomeným nástrojem )

• hemiresekce kořene ( odstranění celého kořene – lze pouze u vícekořenových zubů )

• extrakce zubu

 

Perforace ( provrtání ) koř.kanálku:

Řešení:

• zaplnění defektu pomocí  MTA výplně

• hemiresek kořene ( odstraněni kořene s defektem – jen u vícekořenových zubů )

• extrakce zubu

 

Prasknutí kořene:

Řešení:

• hemiresekce kořene ( odstranění prasklého kořene – jen u vícekořenových zubů )

• extrakce zubu ( u jednokořenových zubů )

 

Ztmavnutí zubu po ošetření koř.kanálků: 

Příčina: 

• nedostatečné odstraněni pulpy – zubní dřeně ( zubní dřeň obsahuje cévu, při jejím ponechání dochází k průniku krve do zuboviny, ta se rozpadá a tmavě zbarvuje korunkovou část zubu )

• kořenová výplň zasahující do korunkové části zubu ( dochází ke tmavnutí kolem gumových čepů, které pak prosvítá korunkovou částí )

Řešení:

• odstraněni zbytku pulpy nebo koř.výplně z korunkové části zubu + vložit bělící vložku - tzv.vnitřní bělení

• preparace na korunku při neúspěchu vnitřního bělení