Protetická stomatologie

Korunky, můstky

Korunka: laboratrně zhotovená náhrada korunkové části zubu

Můstek: laboratorně zhotovena náhrada umožňující přemostění chybějícího zubu(ů) fixuje se na nabroušené zuby ohraničujcí mezeru

 

Kvalitní zhotovení korunky, můstku zavisí na mnoha faktorech: 

A) ordinační část: 

• zvolení typu korunky

• typ preparace na korunky : schůdkova x bez schůdková

• ukončení preparace vzhledem k dásni 

B) laboratorní část:

• zvolení metody výroby korunky

 

Typy korunek:

Celokovová: korunka se skláda pouze z kovu ( chrom-kobalt, zlato )

• odolnost ve skusu ( i u pacientů s bruxismem – skřípáním zubů )
• úzká preparace ( tenká kovová konstrukce )
 
• esteticky nevyhovující 
• možnost galvanického proudu při kontaktu s jinou kovovou slitinou

 

Hodnocení: vyhovující pouze funkčně pro zadní zuby ( především u pacientů s bruxismem ), esteticky je nevyhovující

Orientační cena: 2.000 – 6.000 Kč ( dle použitého materiálu )

 

Pryskyřičná: korunka se skláda pouze z pryskyřice

• esteticky vyhovující i v předním úseku chrupu
 
• krátká životnost ( 1 – 3 roky )
• porozní povrch pryskyřice může způsobit barevné změny v průběhu času
• nízká odolnost ve skusu
• nutná široká preparace ( pryskyřice musí mít min. šířku 2 mm, aby nepraskla )

 

Hodnocení: pryskyřičná korunka se používá především jako dlouhodobá provizorní korunka u zubů s nejasnou prognozou ( viklavost zubu, nedokonalé ošetření koř.kanálků, … )

Orientační cena: 800 – 3.500 Kč ( závisí na druhu preparace,druhu pryskyřice, … )

 

Metalokeramická: vnitřní část je vyrobena z kovu, vnější ( viditelná ) část z keramiky

• odolnost ve skusu
• barevná shoda se sousedními zuby
 
• nádech “ neživosti zubu “ ( odraz světla způsobený odrazem od kovové konstrukce korunky)
• tmavší ( zarudlý) lem na dásně kolem korunky ( uvolňování kovových iontů z konstrukce )
• keramika na povrchu je tvrdá, ale zároveň křehká ( nebezpečí odštípnutí při skusu na tvrdé sousto ( př.pecka ) nebo u pacientů s bruxismem – skřípáním zubů)

 

Hodnocení: vyhovující pro zadní zuby ( odolnost ve skusu ), pro přední zuby je dostačujcí, nikoli výborná ( barevná shoda, ale odraz světla + tmavé zarudnutí dásně kolem korunky )

Orientační cena: 4.- 10.000 Kč ( záleží na typu preparace, otisk.hmotě, způsobu výroby … )

Celokeramická: vnitřní a vnější část je vyrobena z keramiky

• odolnost ve skusu
• výborná estetika ( barevná shoda + průchod světla je stejný jako u přirozeného zubu )
• bez barevných změn dásně kolem korunky
 
• keramika je tvrdá, ale zároveň i křehká ( nebezpečí odštípnutí při skusu na tvrdé sousto ( př. pecka ) nebo u pacientů s bruxismem – skřípáním zubů 

 

Presovaná keramika: indikovaná pro solo korunky

Zirkonová keramika: indikovaná pro solo korunky i rozsáhlé můstky

 

Hodnocení: v současné době se jedná o nejkvalitnější korunky ( odolnost ve skusus + výborná estetika )

Orientační cena: 6. - 15.000 Kč ( záleží na typu preparace, otisk.hmotě, způsobu výroby … )

Typy preparace ( nabroušení zubu ):

ukončení nabroušené části zubu

do ztracena ( bezschůdková )

• plynulý přechod mezi nabroušenou  a nenabroušenou částí zubu 

• neponechává místo pro tloušťku materiálu korunky (vznikne přesah korunky do dásně - následně dráždění dásně vede po určité době k ústupu kosti nebo vzniku kazu pod korunkou ). 

• nepřesný otisk  ( způsobený špatně čitelným přechodem, neumožňuje zhotovení kvalitní korunky - nebezpečí vzniku kazu pod korunkou ).

na schůdek

• schůdkový přechod mezi nabroušenou a nenabroušenou částí zubu ( šířka schůdku cca 1,5 mm )

• šířka schůdku odpovídá šířce koruny ( nedochází k přesahu korunky do dásně )

• přesný otisk ( přesný přechod mezi preparovanou a nepreparovanou částí zubu )

DŮLEŽITÉ: bezschůdková preparace s následným přesahem korunky může být počínajícím krokem k ústupu kosti kolem zubu ( lidově zvaná jako” parodontoza “zubu ).

HODNOCENÍ : jednoznačně doporučujeme preparaci na schůdek. Bezschůdková preparace nemá žádná pozitiva.

 

Ukončení preparace ( nabroušení zubu ):

přechod mezi korunkou a nabroušeným zubem 

supragingivální ( nad dásní ) 

• umožňuje kvalitní otisk ( nabrošená linie není překryta dásní – otisk je dobře čitelný )

• umožňuje kvalitní čištění přechodu mezi korunkou a zubem 

• vhodná pro zadní zuby, u předních zubů pouze ze strany patra nebo jazyka ( neovlivňuje estetiku )

 

ekvigingivální ( v úrovni dásně )

• pro dosažení kvalitnho otisku je nutné zavést vlákno kolem zubu ( oddělení přechodu mezi zubem a dásní )

• umožňuje kvalitní čištění přechodu mezi korunkou a zubem ( mezizubní kartáčky )

• vhodná pro přední zuby v mezizubním prostoru ( neovlivňuje estetiku – přechod korunky a nabroušeného zube nejde vidět + umožňuje kvaltní čištění mezizubních prostorů )

 

subgingivální (pod dáseň – zhruba 1-2 mm ) 

• pro dosažení kvalitního otisku je nutné zavést vlákno kolem zubu, případně gel odtlačující dáseň od zubu ( gel umožňuje i zastavení krvácení, které může ovlivnit otisk )

• kvalitní čištění přechodu korunka – nabroušený zub lze dosáhnout speciální metodou čištění zubů ( Bass metoda – náklon štětin kartáčku šikmo mezi zub a dáseň )

• vhodná pro přední zuby z estetické ( tvářové ) strany zubu – výborná estetika ( nejde vidět přechod korunka – preparovaný zub ) + dobře přístupná oblast pro čištění

DŮLEŽITÉ: Při preparaci pod dáseň ( subgingiválně ) je nutné neporušit spojovací límec mezi dásní a  zubem, který je uložen v hloubce cca 1-2 mm pod dásní. Při hlubší preparaci a  porušení spojení mezi zubem a dásní je nebezpečí posunu dásně a odhalení kořenu zubu v průběhu několika měsíců po odevzdání korunky. Navíc je velmi těžké docílit kvalitního otisku a tudíž i kvalitního dosedu korunky na preparovaný zub ( nebezpečí vzniku zánětu dásně a kazu mezi zubem a korunkou ).                 

HODNOCENÍ:  U zadních zubů se doporučuje preparace nad dáseň – neovlivňuje estetiku a umožňuje kvalitní čištění přechodu koruny na zub.

 U předních zubů se doporučuje preparace pod dáseň z tvářové strany, v úrovni dásně v oblasti mezizubí a nad dáseň ze strany patra nebo jazyka – umožňuje tak dosažení  výborné estetiky  a kvalitního čištění přechodu korunky na zub.                                

 

Výrobní fáze korunky:

A) laborant: 

• jedná se o ruční modelaci korunky a její následné odlévání nebo presování.

• přes veškerou snahu zubního technika jsou oproti počítačovým metodám nepřesné ( nedokáže nanést rovnoměrně materiál po celém obvodu, mohou vzniknout porozity v materiálu )

• dokáže vytvořit nejlepší estetiku ( estetické citění + výborná rozlišovací schopnost lidského oka )

 

B) digitální ( CAD/CAM technologie )

frézování:

• vytvoření konstrukce vyfrézovaním z bloku materiálu ( keramika, kov )

• počítačová technika umožňuje virtuální modelaci konstrukce, která je následně ideálně rovnoměrně tvarována, má naprosto přesný dosed na zub, nevznikají porozity v materiálu

 

sintrování :

• konstrukce vzniká nanášením kovového prášku, kdy je každá vrstva postupně laserově spojena

• počítačová technika umožňuje virtuální modelaci konstrukce, která je následně ideálně rovnoměrně tvarována, má naprosto přesná dosed na zub, nevznikají porozity v materiálu

• oproti  frézování umožňuje vytvoření konstrukce i ve stístněných místech, kam se nedostane fréza

DOPORUČENÍ: K dosažení absolutně přesného dosedu je potřebná digitální technologie, nejlepší estetiku zase dokáže lidská ruka. Proto doporčujeme zhotovit základ korunky pomocí digitální technologie a estetickou část korunky ( dobarvení korunky,  případné individuální tvarové úpravy ) nechat zhotovit rukou laboranta.