Stomatochirurgie

Implantát

Implantát je titanový šroub, který je zaveden do kosti a nahrazuje kořen zubu

Výhody: 

• umožňuje náhradu 1 zubu nebo více zubů, popř.celý zubní oblouk
• nahrazuje plnohodnotně přirozený zub funkčně i esteticky 
• možnost nahrazení zubů, které jsou poslední v zubním oblouku

 

Životnost implantátu: 

závisí na:                

 - šířce + délce zavedeného implantátu

- kvalitě kosti, do kterého je zaveden

- úrovni dentální hygieny 

- kompletnosti chrupu ( pokud nechybí sousední zuby je implantát vystaven menšímu zatížení při kousání )

- stav sousedních zubů ( zuby s “parodontozou “ mohou infikovat implantát )

- kuřáctví ( snižuje zásobení kostních buněk, ketré přirostou k implantátu )

- celkovém zdravotním stavu ( snížení imunity nebo poruchy metabolismu mohou negativně ovlivnit kost kolem implantátu )

Průměrná životnost válcových implantátů se pohybuje kolem 10 – 30 let, u čepelkových a miniimplantátů kolem 10 let.

 

Alternativy:

• můstek:

- nabroušení sousedních zubů často s nutností umrtvit ( ošetřit ) koř.kanálky

- nelze u zubů, které jsou poslední v zubním oblouku ( není zadní zub, na který se může  můstek kotvit )

• snímací náhrada:

- nestabilní ( kýve se při skusu, může i špatně držet při mluvení )

- 40 % síla skusu oproti zdravému zubu nebo implantátu ( nedokáže plnohodnotně rozmělnit potravu )

-  postupný úbytek kosti pod protézou ( zhoršení podmínek pro stabilitu protézy )

 

Části implantátu:

• implantát ( kostní část )

• abutment ( pilíř pro korunku ) 

- k implantátu je připojen pomocí šroubku, může byt i přímou součástí kostní částí

- je vyroben z titanu nebo keramiky ( esteticky výhodná )

• korunka ( fixovaná na abutmentu ) 

- vyrobená z plastu, metalokeramiky nebo keramiky

 a) šroubovaná : připojení korunky k abutmentu pomocí šroubku

- umožňuje jednoduché opětovné sejmutí korunky ( př.při prasknutí keramiky )
- není nebezpečí přetlačení cementu kolem implantátu jako u cementovaných korunek (nebezpečí vzniku periimplantitdy – zánětu kolem implantátu )
- uzavření vsupu pro šroubek pomocí bílé výplně 
 
- nelze zhotovit na skloněné abutmenty – otvor pro šroubek vychází do viditelné části
  korunky a je lehce viditelný i po zaplnění výplní ( u implantátů, které nejsou
  zaimplantovány v ose protějších zubů )   
- možnost povolení šroubku ( uvolnění korunky )
- nelze u pacientů s omezeným otevřením úst ( lékař potřebuje místo na nasazení šroubváčku pro dotažení šroubku ) 
 

 b) cementovaná: připojení korunky k abutmentu pomocí cementu ( “lepidla “ )

- vrstva cementu zabraňuje průniku bakterií mezi abutment a korunku
- lze využít u skloněných abutmentů ( není zde otvor pro šroubek ) a umožňuje tak dosažení ideální estetiky
- otvor pro šroubek nenarušuje celistvost keramiky ( nižší pravděpodobnost praskání keramiky )
 
- nebezpečí zatlačení cementu kolem implantátu a vznik tzv.periimplantitidy
- nutnost rozříznutí korunky a tím její zničení při prasknutí keramiky

 

DOPORUČENÍ: u prací menšího rozsahu preferujeme cementovaní korunek, u prací většího rozsahu nebo u implantátů hluboko zanořených pod dáseň naopak šroubovaní ( obtížné odstranění cementu při cementování korunky )

 

Povrch implantátu:

Jedná se  o čistý titan nebo kombinaci titanu se zirkoniem, který má na povrchu porozity, do kterých prorůstají kosti buňky.

Povrch implatátu  může být různě upravován, např. BIO povrch, který podporujue rychlejší vhojení implantátu.

 

Druhy implantátů:

Válcový: 

• nejmodernější + nejčastější druh implantátu
• vykazuje velmi dlouhou životnost 
• umožňuje náhradu  1 nebo více zubů
 
• nelze spojovat s vlastními zuby kvůli rozdílné pružnosti ( zub má kolem kořene vlákna umožňující pružení zubu x implantát je pevně srostlý s kostí )
• potřebuje určitou šíři + výšku kosti, kterou je případně nutné nejdříve doplnit ( průměr implatátu 3 – 6 mm )

 

Žiletkový ( čepelkový ):

• má štíhlý klínovitý tvar umožňující zavedení i do velmi tenké kosti
• umožňuje spojení se zuby ( pružnost tenké čepelky je  podobná  pružnosti vláken kolem zubu )
• finančně méně náročné než válcové implantáty
 
• dlouhodobá úspěšnost závisí na kvalitě a počtu zubů, se kterými je spojen 
• pokuď se implantát odhojí vzniká značný kostní defekt
• kratší životnost než u válcových implantátů

Miniimplantáty:

• jednoduché zavedení
• štíhlý tvar ( průměr 1,8 – 2,5 mm ) umožňující zavedení i do tenké kosti
• finančně méně náročný než válcové implantáty
• možnost okamžitého zatížení po chirurgickém výkonu korunkou nebo protézou
 
• nižší efektivita + omezená indikace ( kratší životnost než u válcových implantýtů )
• mohou sloužit jako provizorní pilíře, na kterých je kotvená protéza po dobu než se vhojní válcové implantáty ( celkově finančně náročné )

Cena ošetření implantátem ( kostní část )

• válcové implantáty : 8.-25.000 Kč

• miniimplantáty, čepelkové implantáty : 4. - 8.000 Kč

Cenové rozpětí závisí na druhu implantátu ( značka implantátu, povrch implantátu, ukončení implantátu vzhledem ke kosti,... ), druhu abutmentu a korunky ( keramické, titanové, individuálně zhotovené,...), způsob implantace, otiskovaní korunky a hlavně na zkušenostech implantologa !!!, na kterém závisí výsledek nejvíce.

Kdy implantát zavést:

• okamžitá implantace: bezprostředně po vytržení zubu

- odpadá nutnost dalšího chirurgického zákroku
- často nutné doplnění kosti kolem krčku implantátu ( rozdílná šířka zubu a implantátu )
- nedoporučuje se v estetické části ( hrozí nebezpečí odhalení kovové části implantu, protože 
  přední část kosti se po vytržení zubu může časem snížit o 1-3 mm )
- málo užívaná metoda pro možné estetické komplikace

 

• odložená implantace: za 6 týdnů po vytržení zubu ( dáseň přeroste slizniční defekt po vytrženém zubu )

- nejčastější metoda zavedení implantátu
- umožňuje přešití implantátu dorostlou sliznicí a jeho nerušené hojení 
- po zavedení implantátu již nedochází ke snížení přední části kosti !!! 

 

• pozdní implantace: za 6 měsíců po vytržení zubu ( kost proroste kostní defekt po vytrženém zubu )

- doporučuje se při velkém kostním defektu po vytržení zubů ( zuby s velkým kořenem, komplikovaná extrakce s nutností odstranění kosti )
- u pacientů, kteří nemohou podstoupit implantaci dříve ( osobní, pracovní záležitosti ...)

 

DŮLEŽITÉ: kost, která není zatěžována déle než 6 měsíců se začíná postupně odbourávat  a zhoršují se tak podmínky pro implantaci.

Časové zatížení implantátu korunkou: 

• dolní čelist : za 2 měsíce po implantaci

• horní čelist : za 3 měsíce  po implantaci 

Při doplňování kosti se doba vhojování prodlužuje na 4 – 6 měsíců

Metody doplnění kosti:

Při doplňování kosti se používá kombinace pacientovy kosti s kostí umělou, nejčastěji v poměru 50:50. Kost umělá umožňuje vytvoření “ sítě “, do které prorůstají buňky vlastní kosti.

Doplněná kost se nakonec překrývá membránou, která izoluje kost od vazivových buněk dásně¨.

Vazivové buňky se množí mnohem ryhcleji než buňky kostní a membrána tak zabraňuje, aby doplněná kost neprorostla vazivem.

Doba vhojování doplněné kosti je 4 – 6 měsíců . 

 

Sinus lift - doplnění kosti do čelistní dutiny 

- používá se u zadních horních zubů

- indikováno pokud je výška kosti menší než 8 mm

- jednodobý : je- li kost pevná a má výšku min.4 mm, poté je možné doplnit kost + zároveň zavést implantát v 1 zákroku

- dvoudobý : při výšce kosti pod 4 mm hrozí  nebezpečí vdechnutí implantátu do čelistní dutiny, která je spojená s nosem a vzniká v ní podtlak během dýchání. Proto se nejdříve doplňuje kost a nejdříve za 6 měsíců se zavádí implantát

- cena zákroku : 5.000 – 20.000 Kč ( závisí na metodě doplnění a množství doplňované kosti )

 

 

Přenos bloku kosti - rozšíření kosti pomocí kostních bloků 

- indikováno pokud je šířka kosti užší než 2 mm

- kostní blok se přenáší nejčastěji z úhlu dolní čelisti ( oblast, kde jsou zuby moudrosti )

- odebraný blok se fixuje pomocí drobných šroubků do míst, kde se bude v budoucnu implantovat

- implantovat lze za 4 měsíce 

- cena zákroku : 10.000 – 25.000 Kč ( závisí na množství doplňované kosti a komplikovanosti zákroku )

 

 

Splitting kosti  - rozšíření kosti pomocí jejího štěpení

- indikováno pokud je šířka kosti užší než 4 mm

- kost se podélně rozřízne a postupně rozšiřuje 

- do vzniklé mezery se následně doplní kost ( mix kosti vlástní + umělé ) 

- implantovat lze okamžitě nebo za 6 měsíců

- cena zákroku : 5.000 – 15.000 Kč ( závisí na množství doplňované kosti )

 

 

KOMPLIKACE :  

A) během zavedení implantátu

• zhmoždění nebo poškození nervu v dolní čelisti 

– při  implantaci zadních dolních zubů ( za špičákem )

- poškození nervu vrtákem nebo implantátem

- projevy :snížená citlivost až necitlivost poloviny spodního rtu + brady 

• poškození sousedního zubu

• otevření čelistní nebo nosní dutiny

- při implantaci v horní čelisti 

• krvácení

- velmi nebezpečné může být při implantaci  v dolní čelisti ( bradový úsek ). Prochází zde větve široké tepny. Při poškození vzniká masivní krvácení

DŮLEŽITÉ: vždy je nutné zhotovit kontrolní rentgenový snímek po zavedení implantátu a vyloučit porušení důležitých struktur – sousedních zubů, kanálku, ve kterém probíhá nerv, čelistní nebo nosní dutiny

 

B) během hojení implantátu

• pozdní krvácení 

 hnisání rány

• otevření rány

 

C ) pozdní komplikace 

• periimplantitda: zánět dásně kolem implantátu a následný úbytek kosti

            - příznaky:  otok, bolest, krvácení nebo výtok hnisu při zatlačení na dáseň kolem implantátu na RTG snímku je patrný úbytek kosti 

            - příčiny:  

přetlačení fixačního centu při lepení korunky

                      nedostatečná dentální hygiena

                      kuřáctví

                      metabolické onemocnění ( př.cukrovka,...)

            - léčba:  

mechanické očištění povrchu implantátu a jeho následné překrytí kostí 

              odstranění implantátu, pokud je defekt rozsáhlý ( ztráta více než 2/3 kosti – pohyblivost implantátu ).