Výplň, inlay, onlay

Výplň

Výplně jsou materiály nahrazující zubní defekty. Zhotovují se přímo v ústech pacienta.

Amalgámová výplň: tmavá výplň složená ze slitiny stříbra,cínu a mědi s přísadou zinku a rtuti

• odolnost ve skusu 
• nižší cena ( konvenční amalgám - hrazeno zdravotní pojišťovnou ) 
• menší riziko vzniku kazu kolem výplně u pacientů s nevyhovující hygienou ( pouze u non-gama-2 amalgámu – viz.níže )
 
• špatná estetika ( tmavý )
• nebezpečí prasknutí zubu u výplní velkého rozsahu ( amalgám drží v zubu pouze mechanicky a je nutná podsekřivinná preparace, která zub oslabuje )

Doporučení: vhodná pro zadní zuby ( odolnost v tlaku , tmavá barva neovlivňuje estetiku ) + u pacientů s nevyhovující dentální hygienou

Orientační cena: konvenční amlgám … hradí zdravotní pojišťovna 

non-gama-2 amalgám … 400 – 1.800 ( dle rozsahu, použití mikroskopu ... )

non-gama- 2 amalgám : jsou méně náchylné ke korozi, mají mnohem lepší okrajový uzávěr ( výrazně nižší možnost vzniku kazu )

 

Skloionomerni výplň: bílá výplň složená z vody, křemičitého skla a krystalů fluoridu a vápníku

• dobrá estetika ( bílá, ale matná )
• chemická vazba k zubu ( zpevnění zubu + nepotřebuje podsekřivinnou preparaci )
• propouští fluor ( ničí bakterie )
 
• nižší odolnost ve skusu
 

Doporučení: vhodná jako dlouhodobě provizorní výplň ( až 2 roky ), pro dlouhodobé fungování nutné překrytí kompozitní výplní ( zvýšení odolnosti ve skusu )

Orientační cena: 600 – 2.100 ( dle rozsahu, použití mikroskopu ... )

 

Kompozitní výplň: bílá výplň složená z pryskyřice, křemičitého prášku a silanu.

• nejlepší estetika ( bílá a lesklá )
• odolnost ve skusu
• chemická vazba k zubu ( zpevnění zubu + nepotřebuje podsekřivinnou preparaci )
 
• vyšší cena 
• nebezpečí vzniku kazu kolem výplní u pacientů s nevyhovující hygienou

 

Doporučení: vhodná pro přední zuby ( výborná estetika ), u zadních zubů vhodná pouze u pacientů s výbornou dentální hygienou

Orientační cena: 800 – 3.500 ( dle rozsahu, použití mikroskopu ... )

DŮLEŽITÉ: kompozitní výplně vyžadují suché prostředí během jejich zhotovení. Slouží k tomu  tzv.kofferdam ( gumová blána izolující ošetřovaný zub od slin ).

 

 

Inlay, onlay

Výplně Inlay, onlay jsou laboratorně zhotovené výplně, které se do zubu fixují pomocí cementu ( “ lepidla” )

Inlay:  laboratorně zhotovená výplň nahrazující část kousací plošky zubu 

Onlay: laboratorně zhotovená výplň nahrazující celou kousací plošku zubu ( vč.hrbolků )

 

Srovnání s klasickou výplní: 

• delší životnost
• vyšší odolnost ve skusu
 
• vyšší cena
• časově náročnější ( nutnost 2 návštěv – 1. preparace + otisk, 2. cementace )

 

A) Kovové: nejčastěji vyrobené ze zlata

• výborná těsnost mezi zubem a zlatem ( zlato je měkké – lze jej vyformovat do tenké hrany )
• výborná odolnost ve skusu
• lze využít u paientů s bruxismem ( skřípáním zubů )
 
• vysoká cena 
• tepelná vodivost ( možná citlivost zubů na studené a teplé u hlubokých výplní )
• špatná estetika ( tmavá nebo zlatá )
• možnost galvanismu ( rakce s jinými kovy v ústech )

 

Doporučení : vhodná u pacientů s bruxismem a defektů zasahujících pod úroveň dásně 

Orientační cena : 3.– 10. 000 Kč ( dle rozsahu a druhu materiálu )

 

B) Kompozitní: vyrobené z kompozitní pryskyřice, oproti klasické výplni ale mají vyšší podíl keramického plniva ( odolnější ve skusu )

• barva odpovídá barvě ošetřovaného zubu
• lze jej doplnit v případě odlomení nebo při nutnosti provrtání z důvodu nutnosti ošetření koř.kanálků
• pevná + pružná
 
• vyžadují dobrou ústní hygienu
• nelze použít u pacientů s bruxismem ( skřípáním zubů )

 

Doporučení: vhodná u defektů zasahující do blízkosti zubní dřeně ( lze dodatečně ošetřit kořenové kanálky a vzniklý otvor zaplnit klasickou kompozitní výplní )

Orientační cena: 3. – 7.000 Kč ( dle rozsahu )

 

C) Keramické: vyrobené z keramiky

• nejlepší estetika ( lze ji  dobarvit dle barvy zubu + si udržuje lesk )
• odolnost ve skusu
• výborná přesnost dosedu do preparovaného zubu ( u frézovaných prací )
• abrazivita podobná sklovině ( obrušování povrchu při kousání )
 
• pevná, ale křehká ( praskání okrajů onlaye, pokuď nemá dostatečnou šířku keramiky nebo pokuď je přetížená u nekompletniho chrupu - chybějící zuby )
• vyšší cena 
• nelze doplnit při prasknutí, nutno vyměnit celou ( př.při skusu na pecku, … )
• vyžadují dobrou ústní hygienu

 

Doporučení: vhodná u zubů s ošetřenými koř.kanálky a pacientů s kompletním chrupem ( nechybí zuby a nedochází tak k přetížení keramické onlaye, která by mohla prasknout )

Orientační cena : 4. - 9.000 ( dle rozsahu )